PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1. UAB „Autotransmisija” (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje www.autotransmisija.lt prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina šias Taisyklės paspausdamas nuorodą „Sutinku su taisyklėmis", yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užpildęs užsakymą Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Pirkėjas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Prekių užsakymas
2.1. Užsakymas laikomas išsiųstu nuo to momento, kai Pirkėjas pasirenka norimas prekes e. parduotuvėje, suformavęs pirkinių krepšelį užpildo visą jo prašomą informaciją ir paspaudžia mygtuką „tęsti pirkimą“.
2.2. Kiekvieną kartą Pirkėjas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
2.3. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
2.4. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
2.5. Pardavėjas siuntinyje Pirkėjui su prekėmis pateikia sąskaitą bei prekių grąžinimo dokumentą.

3. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
3.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.
3.2. Pirkėjo teisės ir pareigos:
3.2.1. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
3.2.2. Prekių užsakymo eigoje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „Siųsti užsakymą“, patvirtina, kad su šiomis sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.
3.2.3. Pirkėjas gali grąžinti prekę arba pakeisti ją į kitą prekę per 14 kalendorines dienų nuo prekių gavimo dienos.
3.2.4. Pirkėjas, nusprendęs atsisakyti prekės, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos turi kreiptis tel.: 370678-39992 (darbo laikas I – V 8:30 – 18:00 ) arba išsiųsti prekes Pardavėjui pagal 6.10 punktą.
3.3. Pardavėjo teisės ir pareigos:
3.3.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes, kurios yra jo prekių krepšelyje.
3.3.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.
3.3.3. Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus arba pakeisti prekes į kitas, jeigu Pirkėjas grąžina prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo.

4. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
4.1. Prekių užsakyme Prekių kainos nurodytos su PVM. Prekių kainos gali keistis, atsižvelgiant į valiutų kursų svyravimus.
4.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
4.3. Pirkėjas e. parduotuvėje gali atsiskaityti šiais būdais:
4.3.1. apmokant per Jūsų pasirinktą banką išankstiniu pavedimu, nurodant užsakymo numerį;
4.3.2  apmokant kurjeriui, gavus prekes
4.3.3. atvykus į Pardavėjo parduotuvę apmokant grynais atsiimant užsakytas prekes.
4.4. Visi 4.3 punkte nurodyti apmokėjimo būdai yra visiškai saugūs.
4.5. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma apmokėjimo už prekes gavimas į Pardavėjo sąskaitą.
4.6. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Pirkėjas įsipareigoja atsikaityti per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.

5. Pristatymas ir pristatymo terminai
5.1 Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu.
5.2 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakytų prekių sumos ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.
5.3. Prekės Pirkėjui įprastai pristatomos: per 1 - 3 darbo dienas, jei prekė yra Pardavėjo sandėlyje. Patvirtinimo laiške bus nurodyta tiksli data, kada bus pristatytos prekės
5.4. Jeigu Pardavėjas neturi užsakytų prekių sandėlyje, jis apie tai informuoja Pirkėją telefonu arba el. paštu ir nurodo, kiek reikės laukti užsakytos prekės.
5.5. Tais atvejais kai Pirkėjas negali sutartu laiku priimti Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Pardavėją.
5.6. Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.
5.7. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Pirkėjas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
5.8. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Prekių gavimo.
5.9. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.
5.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

6. Prekių grąžinimas
6.1. Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis nacionaliniais įstatymais (Ūkio ministro 2001m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” nustatyta tvarka. T.y. prekė turi būti nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos).
6.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę (prekes) Pardavėjui per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos ir Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę (prekes), privalo grąžinti pirkėjui už ją sumokėtus pinigus.
6.3. Pardavėjas Prekes iš Pirkėjo priima, jeigu:
6.3.1. Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Pirkėjo;
6.3.2. Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.3.3. Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekės garantiniai dokumentai;
6.3.4. Pirkėjas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.
6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.
6.5. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą mūsų banko sąskaitą.
6.6.Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma..
6.7. Grąžinamos Prekės priimamos Pirkėjo su Pardavėju suderintu laiku.
6.8. Prekių pristatymo išlaidos yra grąžinamos.
6.9. Jei Pirkėjas gauna nekokybišką ar transportavimo metu pažeistą prekę, Pirkėjas turi teisę:
6.9.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
6.9.2. pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
6.10. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo užpildyti prašymą prekių grąžinimui, kurį gauna kartu su preke. Taip pat Pirkėjas turi nurodyti prekės grąžinimo priežastį ir pasirašyti. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad pinigai už grąžintą prekę būtų pervesti bankinio pavedimu būdu, pirkėjas sąskaitoje prekių grąžinimui privalo nurodyti savo asmeninės banko sąskaitos numerį ir pasirašyti.
6.11. Jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties ir grąžinti prekės.

7. Kitos nuostatos
7.1. Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
7.2. Pardavėjas neperduos Pirkėjo duomenų ar asmeninės informacijos tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų įstatymai.
7.3. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas naudotų Pirkėjo informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais. Jeigu Pirkėjas nepageidaus, Pardavėjas nesiųs Pirkėjui el. naujienų, išskyrus su Pirkėjo užsakymu susijusią informaciją, kurią jam būtina žinoti.
7.4. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.5. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.6. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

7.7 Pirkėjo asmeninė informacija , pirkėjo sutikimu saugoma 1 metus.